Psychologické

poradenství  a  terapie

privátní psychologická praxe

Psychologické

poradenství  a  terapie

privátní psychologická praxe

Přehled služeb

Co nabízím?

Odborná pomoc

Poskytuji psychologické poradenství, diagnostiku i krizovou intervenci.

Osobní rozvoj

Nabízím podporu osobního rozvoje, například při těžkém rozhodování, hledání životní orientace a smyslu a podobně.

Pomoc ve vztazích

Nabízím pomoc při řešení problémů v partnerských či rodinných vztazích, ve výchově dětí či při ztrátě blízké osoby.

Sebepoznání

Mohu pomoci porozumět vlastnímu prožívání a účelně zacházet s nepříjemnými somatickými projevy jako např. stres či deprese.

Životní spokojenost

Mým cílem je zlepšení osobní spokojenosti a prohloubení kvality života.

Neposkytované služby

Neprovádím například znalecké a jiné posudky, vyšetření klinická ani z oblasti dopravní psychologie, či mediaci a sjednávání dohod.

Odborná pomoc

Poskytuji psychologické poradenství, diagnostiku i krizovou intervenci.

Osobní rozvoj

Nabízím podporu osobního rozvoje, například při těžkém rozhodování, hledání životní orientace a smyslu a podobně.

Pomoc ve vztazích

Nabízím pomoc při řešení problémů v partnerských či rodinných vztazích, ve výchově dětí či při ztrátě blízké osoby.

Sebepoznání

Mohu pomoci porozumět vlastnímu prožívání a účelně zacházet s nepříjemnými somatickými projevy jako např. stres či deprese.

Životní spokojenost

Mým cílem je zlepšení osobní spokojenosti a prohloubení kvality života.

Neposkytuji

Nabízím podporu osobního rozvoje, například při těžkém rozhodování, hledání životní orientace a smyslu a podobně.

Kdo jsem?

Seznam me se

Kdo jsem?

Seznamme se

Vystudoval jsem psychologii (UP Olomouc, 2019) a své profesní znalosti dále rozvíjím v doktorském studiu (disertační téma: Čtyřkomponentová teorie lásky). Pracoval jsem v sociálních službách, v oblasti náhradní rodinné péče, jako psycholog na základní škole a nyní i v soukromé psychologické praxi. Mám bohaté zkušenosti s prací s dětmi a dospívajícími, ale i v oblasti individuálního či párového poradenství. Jsem členem České Asociace pro Psychoterapii a Českomoravské psychologické společnosti. Vycházím z přístupu terapie zaměřené na člověka (dlouhodobý psychoterapeutický výcvik akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP a Českou asociací pro psychoterapii) a poznatků krizové intervence (roční kurz Kompletní krizové intervence akreditovaný MPSV), které doplňuji dalšími nástroji (mj. používám diagnostické metody, relaxace či mindfullness). S mladšími dětmi pracuji dle principů Terapie hrou (Person Centred Play Therapy Training).

Spolupráce

Pravidla spoluráce

Jak spolupracuji?

Pravidla spoluráce

Věnuji se dětem, dospívajícím, dospělým i seniorům. Největší zkušenosti mám při práci s dospívajícími a mladými lidmi.

Primárně spolupracuji s jednotlivcem. Párům a rodinám se momentálně nevěnuji. Poskytuji zejména dlouhodobou terapii či poradenství v náročných životních situacích.

V rámci poskytování kvalitních služeb se po dohodě rád spojím s dalším odborníkem, se kterým spolupracujete (např. školní psycholog či psychiatr).

Na terapii se můžeme setkat osobně v kanceláři nebo on-line, jak vám to bude více vyhovovat.

Nabízím bezpečí, respekt a lidský přístup. Diskrétnost a mlčenlivost je samozřejmostí.

Pro zahájení spolupráce není nutné doporučení lékaře ani poukaz na psychologické vyšetření.

Bezplatné zrušení konzultace či změna termínu je možné nejméně 48 hodin před sjednaným termínem. V případě pozdního odhlášení či neomluvené neúčasti účtujeme storno poplatek.

Ceník služeb

Přehled poskytovaných služeb

900 Kč
1500 Kč
800 Kč
900 Kč

Online rezervace

Využijte rezervační formulář

Je pro vás důležitý osobní kontakt? Nabízím vám tradiční formát osobní terapie.
Není pro vás možné se setkat osobně? Ani to nemusí být limit. Využijte formát online terapie.

Kontaktujte mě

Neváhejte mě kontaktovat

Zpracování
osobních údajů

Cookies a GDPR

Údaje z kontaktního formuláře zpracováváme za účelem odpovědi na zprávu a uchováváme je po dobu komunikace o možné spolupráci či po dobu spolupráce. Pokud se domluvíme na spolupráci, zpracováváme Vaše jméno, kontaktní údaje a další data, která nám sdělíte v průběhu spolupráce. Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Na našich stránkách fungují cookies, která jsou využívána v souladu s GDPR na základě tzv. oprávněného zájmu. Cookies pro nás shromažďuje služba Google Analytics, která je provozována podle podmínek zveřejněných na stránce https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Obchodní podmínky

Nadpis H2

Text podmínek.

Zpráva byla úspěšně odeslána.

Děkuji za Vaši zprávu. Odpovím vám co nejdříve, většinou do dvou pracovních dnů. Pokud je vaše záležitost urgentní, můžete mi zavolat.