Publikace

Přehled tvorby

Vědecké publikace

Představení Čtyřkomponentové teorie lásky

Článek ve sborníku konference “PhD existence 10”. V tomto článku přehledně představuji Čtyřkomponentovou teorii lásky. Nejprve vysvětluji jednotlivé komponenty, poté mluvím o možnostech znázornění konkrétního vztahu díky Čtyřkomponentové teorii a jeho využití. Dále uvádím zjednodušující typologii lásky na základě zastoupení čtyř základních komponent. Poté podrobně popisuji, jak a proč Čtyřkomponentová teorie vlastně vznikla v kontextu dosavadních výzkumů. Tento článek nabízí přehledné shrnutí důležitých poznatků z bakalářské a magisterské práce.

Ověření Čtyřkomponentové teorie lásky

Magisterská práce popisující výzkum ověřující platnost Čtyřkomponentové teorie lásky. Závěrem tohoto výzkumu jsou následující poznatky: Nejvhodnější počet základních pilířů pro ucelenou aktuální teorii lásky zůstává otázkou (Čtyřkomponentová teorie předpokládá 4 pilíře – vášeň, intimitu, závazek a spiritualitu). K jeho zjištění je třeba další výzkum. Spiritualita je jednou z klíčových komponent lásky a významně přispívá k jejímu chápání (přidání roviny spirituality tedy bylo dobrým krokem). V partnerských vztazích hraje obvykle největší roli vášeň.

Triangulární teorie lásky a spiritualita

Teoretická bakalářská práce jejímž výstupem je nová teorie lásky. V této práci nejprve představuji Sternbergovu triangulární teorii lásky, následně ji porovnávám se současným vědeckým poznáním lásky, uvádím do kontextu se všemi ostatními dostupnými teoriemi lásky a následně tuto teorii rozšiřuji o chybějící rovinu spirituality. Výstupem je tedy nová Čtyřkomponentová teorie lásky, která nám může pomoci lépe porozumět mezilidským vztahům.

Přehled tvorby

Populárně-naučné

Seriál o lásce

Jedná se o první ze série tří populárně naučných článků na stránkách SOFTforum (stránky Společnosti rodinných a systemických terapeutů). V tomto úvodním článku čtivým způsobem představuji Čtyřkomponentovou teorii lásky a její typologii.

Čtyřkomponentová teorie lásky v poradenské praxi

Přehled tvorby

Beletrie

Thrin: Zkáza Zaleronu

Příběh této knihy se odehrává ve dvou světech – propojuje skutečnost s říší snů, kde hlavní hrdina prožívá napínavý příběh. Stává se součástí tajné organizace, která ve jménu krále usiluje o mír v království. Ten je ale záhy ohrožen řádem Rudého Roucha.

Zpracování
osobních údajů

Cookies a GDPR

Údaje z kontaktního formuláře zpracováváme za účelem odpovědi na zprávu a uchováváme je po dobu komunikace o možné spolupráci či po dobu spolupráce. Pokud se domluvíme na spolupráci, zpracováváme Vaše jméno, kontaktní údaje a další data, která nám sdělíte v průběhu spolupráce. Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Na našich stránkách fungují cookies, která jsou využívána v souladu s GDPR na základě tzv. oprávněného zájmu. Cookies pro nás shromažďuje služba Google Analytics, která je provozována podle podmínek zveřejněných na stránce https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Obchodní podmínky

Nadpis H2

Text podmínek.